Kamis, 12 Mei 2011

Ma'rifatul Insan-Nataijut Taqwa

Hasil Taqwa

Sasaran :

þ Memahami makna taqwa dan jalan untuk mencapainya.

þ Memahami keutamaan yang diperoleh di dunia dan di akhirat bagi orang yang bertaqwa.

þ Termotivasi untuk menggapai derajat taqwa dengan melaksanakan perintahNya dan menajuhi laranganNya.

Sinopsis :

Ibadah menghasilkan taqwa. Sedangkan taqwa akan menghasilkan kebaikan di dunia di antaranya adalah ‘izzah, furqan, keberkahan, jalan keluar, rizqi, kemudahan. Hasil kebaikan di akhirat bagi orang bertaqwa meliputi dihapuskannya kesalahan, diberi ampunan dan pahala yang besar.

Hasiyah :

¨ Furqan

Dengan taqwa, Allah swt akan memberikan kepada kita furqan yaitu kemampuan membedakan dan memisahkan antara yang haq dengan yang batil, mana yang perlu diikuti dan mana yang tidak.

Dalil : furqan (QS. 98 : 29)

¨ Barakah

Bagi orang yang beriman dan bertaqwa, Allah swt akan melimpahkan barakah, yaitu kehidupan yang memiliki faedah bagi makhluq disekelilingnya sehingga menjadikan hidup tenang dan tenteram.

Dalil : barakah (QS. 7 : 96)

¨ Makhraja

Jalan keluar (makhraja) adalah juga sesuatu yang dilimpahkan Allah swt kepada orang yang beriman dan bertaqwa. Setiap kesulitan hidup yang dijumpainya dapat teratasi dengan hadirnya petunjuk jalan keluar dari Allah swt. Kemudahan ini hanya diperoleh bagi mereka yang bertaqwa, bersungguh-sungguh dan bertawakkal.

Dalil : makhraja (QS. 65 : 2)

¨ Rizqi

Rizqi yang halal akan dirasakan nikmat sebagai balasan bagi mereka yang bertaqwa. Bila sedikit akan bershabar atau jika banyak malah bersyukur, sehingga kesemuanya bukanlah fitnah yang menyulitkan.

Dalil : rizqi (QS. 65 :3)

¨ Kemudahan

Kemudahan akan ditampakkan sebagai balasan bagi mereka yang bertaqwa. Dengan bertaqwa kepada Allah swt, bisa saja diturunkan secara langsung ataupun dihadirkan dalam bentuk ketenangan jiwa dan kedamaian berislam, sehingga kesemuanya dirasakan bukanlah sebagai masalah.

Dalil : kemudahan (QS. 65 : 9)

¨ Kebaikan di dunia

Kebaikan dan kenikmatan di dunia bagi orang yang bertaqwa adalah barakah, jalan keluar, rizqi dan kemudahan.

Dalil : kebaikan di dunia (QS. 2 : 200)

¨ Kebaikan di akhirat

Kebaikan dan kenikmatan di akhirat bagi orang yang bertaqwa adalah dihapuskannya kesalahan yang dikerjakan, diampuni dosanya dan ganjaran pahala yang besar.

Dalil : kebaikan di akhirat , ampunan dan pahala yang besar (QS. 6 : 65)

0 komentar:


Posting Komentar