Selasa, 03 Mei 2011

Ma'rifatul Insan-Haqiqotul Ibadah

Hakikat Ibadah
Sasaran :
  • Memahami hakikat beribadah kepada Allah.
  • Memahami makna dan tujuan ibadah sebagai tujuan kehidupan manusia.
  • Termotivasi untuk menjadikan selurh aspek kehidupannya untuk diabdikan kepada Allah.
Sinopsis :

Hakikat beribadah kepada Allah adalah meng-ilah-kan Allah dan mengingkari thaghut; ini adalah tugas bagi kehidupan manusia. Motivasi beribadah adalah mensyukuri atas seluruh nikmat yang telah diberikanNya kepada kita dan merasakan keagungan Allah swt melalui ciptaanNya di alam semesta.

Ibadah yang dilakukan bertujuan menghinakan diri, kecintaan dan ketundukan. Ibadah dilakukan dengan penuh harap dan rasa takut.

Hasiyah :

¨ Sumber pelaksanaan ibadah

Dalil :merasakan banyaknya nikmat Allah swt (QS. 16 : 18, 55 : 13, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 31 : 20, 14 : 7) dan merasakan keagungan Allah swt (QS. 7 : 54, 67 : 1)

¨ Ibadah

Dalil : Ibadah bertujuan merendahkan diri (QS. 7 : 55), kecintaan (QS. 2 : 165), ketundukan (QS. 4 : 125)

¨ Takut dan harap

Dalil : Ibadah dilakukan dengan takut (QS. 7 : 55-56, 9 : 13, 33 : 39, 2 : 41) & harap (QS. 21 : 90, 94 : 8)

0 komentar:


Posting Komentar