Jumat, 06 Mei 2011

Ma'rifatul Insan-Nataijul Ibadah

Hasil Ibadah

Sasaran :

þ Memahami makna ibadah salimah.

þ Memahami unsur-unsur yang dihasilkan dan wajib diwujudkan dalam beribadah secara benar.

þ Memahami hubungan antara ibadah salimah dengan taqwa.

Sinopsis :

Nataijul ibadah (buah/hasil dari ibadah) adalah taqwa. Bagaimana cara agar ibadah-ibadah yang kita lakukan berbuah taqwa ? Prinsip-prinsip yang harus diwujudkan : iman kepada Allah, berislam, bertindak ihsan, tawakal atas segala urusan, cinta kepada Allah dan rasulNya, menumbuhkan harap atas ibadah yang dilakukannya, ibadah diiringi rasa takut kepadaNya, mengiringi ikhtiar dengan do’a, ibadah dilakukan dengan khusyu’. Ibadah dengan melaksanakan prinsip-prinsip sedemikian insya Allah mendapatkan hasil taqwa.

Dalil :

ibadah salimah dapat menghantarkan kepada buah taqwa apabila pencapaiannya melalui

§ iman (QS. 4 : 136)

§ islam (QS. 2 : 112)

§ ihsan (QS. 16 : 97, 2 : 195)

§ tawakal (QS. 11 : 88)

§ cinta (QS. 2 : 165)

§ berharap (QS. 2 : 218, 18 : 110)

§ taat (QS. 76 : 7)

§ berdo’a (QS. 25 : 77)

§ khusyu’ (QS. 2 : 45-46)


Materi Tarbiyah di Facebook

0 komentar:


Posting Komentar